Vänta!
Staplare Schiepe typ SA1, öppnar 2500mm, lägger 1200mm brett x 1700mm högt,
utrustad med ströläggare, 2st finnes. Ring för mer information !

Vänta!

Tillbaka