Vänta!
Vänta!
Vänta!
Spånsug Dustcontrol
Anläggningen består av div.2st 10hk fläktar och cyklon.
Stor kapacitet, för inomhusbruk.Ljuddämpad.
Ring för mer information !

Vänta!

Tillbaka