Vänta!
Vänta!
Paralellkap Jonab
450mm klinga, lutbar klinga 45 grader + vinklingsbar 45grader åt båda håll.4 meters in och utmatningsbänkar.

Vänta!

Tillbaka