Leasing - ett bra alternativ

 

 

 

Leasing är ett hjälpmedel att fördela kostnader över tiden och samtidigt
skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Vi samarbetar med
Wasa Kredit, som genom konkurrenskraftig finansering vinner våra
kundersförtroende. Din förfrågan behandlas snabbt, enkelt och personligt.

Några fördelar med leasing:

 

 

 

-Leasinghyran är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna
-Hela leasinghyran är avdragsgill, d v s dras som en kostnad.
-Företaget låser inte upp sitt kreditutrymme.
-Leasing binder inte kapital.

 

Mycket välkomna med er förfrågan!   

 

 

Vänta!

Tillbaka